06:31 26 ژانویه 2021
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
  • تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک
© REUTERS / Jeenah Moon
تیراندازی در مراسم کنسرت کریسمس کلیسای منهتن نیویورک.

شخصی که به نظر می رسید از نظر روانی شرایط مناسبی نداشت و مدام فریاد می کشید« مرا بکشید» اقدام به شلیک بی هدف کرد

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از حادثه تیراندازی پس از کنسرت کریسمس در کلیسای منهتن جلب می کنیم.

یک فرد مسلح که به سوی حاضران در مراسم کنسرت کریسمس در منطقه منهتن نیویورک تیراندازی کرد با دخالت پلیس کشته شد. گفته می شود این فرد سابقه کیفری نیز داشته است.

مارک لوین، نماینده شورای محلی گفت شخصی که به نظر می رسید از نظر روانی شرایط مناسبی نداشت و مدام فریاد می کشید « مرا بکشید» اقدام به شلیک بی هدف در محوطه بیرونی کلیسا کرد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر