00:26 28 ژانویه 2021
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
  • هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
هنرنمایی محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران.

محمد، بازیگر خیابانی در لباس جوکر در خیابان های تهران هنرنمایی می کند

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از هنرنمایی جوکر ایرانی در خیابان های تهران جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر