07:38 22 ژانویه 2021
 • کارت پلاستیکی به وزن ۷ گرم که می توان طی ۱۰ روز خورد
 • برنج روی سوشی به شکل آجر اسباب بازی به وزن ۲۲ گرم که طی یک ماه خورده می شود
 • تاس های پلاستیکی به وزن ۲۱ گرم که طی یک ماه می توان خورد
 • تکه های پلاستیکی به وزن ۲۱ گرم که طی یک ماه می توان خورد
 • وسایل مختلف پلاستیکی به وزن ۱.۳ کیلو که طی پنج سال می توان خورد
 • طناب های و نی های پلاستیکی به وزن ۵۱۰ گرم که طی دو سال می توان خورد
 • لوله پلاستیکی به وزن یک کیلو که در مقایسه با میزان پلاستیک مصرفی می توان طی ۴ سال خورد
 • تکه های پلاستیکی به وزن ۰.۷ گرم که طی یک روز می توان خورد
 • کلاه پلاستیکی به وزن ۲۴۸ گرم که طی یک سال می توان خورد
 • تکه های پلاستیکی به وزن ۱۲۵ گرم که طی ۶ ماه می توان خورد
 • کارت های پلاستیکی به وزن ۷ گرم که طی ده روز با ساندویچ می توان خورد
 • لیوان قهوه و دکمه های پلاستیکی به وزن ۵ گرم که طی یک هفته می توان خورد
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Illustration
کارت پلاستیکی به وزن ۷ گرم که می توان طی ۱۰ روز خورد

مصرف پلاستیک در زندگی روزانه ما چقدر است؟

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر