18:04 17 آوریل 2021
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
  • پناهگاه مارها در معبد میانمار
© REUTERS / Shwe Paw Mya Tin
پناهگاه مارها در معبد میانمار.

راهب بودایی در معبد میانماربه مارها پناه می دهد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از پناهگاه مارها در معبد میانمار جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر