05:54 12 آوریل 2021
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
بنیان گذار شرکت او وان هین
Y Van Hien
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
بنیان گذار شرکت او وان هین
Y Van Hien
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
بنیان گذار شرکت او وان هین
Y Van Hien
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
 • لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند
© AFP 2021 / Nhac Nguyen
لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند.

لباس های سنتی ویتنام جزئی از سبک مد حال و آینده می شوند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از لباس های سنتی ویتنام جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر