06:45 26 ژانویه 2021
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
  • تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک
© REUTERS / David W Cerny
تزیینات درخت کاج سال نو با ماسک و بی ماسک.

اساب بازی های ویژه درخت کاج برای جشن کریسمس در بازارهای جهان عرضه شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از تزیینات درخت کاج سال نو جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر