05:35 27 ژانویه 2021
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
 • تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا
© REUTERS / Kevin Lamarque
تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا.

کاخ سفید آمریکا برای جشن کریسمس تزیین شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر