04:01 19 ژانویه 2021
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس میخائیل مارش
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس آدام بورتون کلیسای میخائیل مقدس در سامرست
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس مارتین چامبرلین، پالمیرا
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس دمیتری باگدانوف، کلیسای واسیلی بلاژنی
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس کریستین ماتیو، معبد بوتان
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس ژولیت اوانس، خانه میلا در بارسلون
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس یلنا راخالوک، کلیسایی در زلاند نو
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس رودولف گوندا، کشتی اس اس در دریای سرخ
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس اینا شوتس، کلیسای سنت ادوارد
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 کلیسای هدال استیو در نروژ
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس فرانسیس مسلت، فرانسه
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس جان وایت، پوتردام
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس استفان لانج، ناکازاکی
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس فرهان خان، تاج محل
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس رومان رتبروک، قلعه الساندریا
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس جین کلاد تلن، مدرسه تیلیا کاری در ازبکستان
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس تیموتی، اهرام
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس رومان رابروک، نیروگاه کلنفلد
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس پاول زوگموند، پل فورت بریج اسکاتلند
 • برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
 عکاس رون تی یر، قایق در ساحل لخ لینی
برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی
عکاس میخائیل مارش، اسکله کاخ برایتون.

اسامی برندگان مسابقه بین المللی عکاسی بناهای تاریخی 2020 اعلام شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مسابقه عکاسی بناهای تاریخی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر