21:35 25 اکتبر 2021
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
 • بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت
© Sputnik / Maksim Blinov
بیمارستان صحرایی روسیه در استپاناکرت.

بیمارستان صحرایی وزارت دفاع روسیه در نزدیکی استپاناکرت برپا شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از بیمارستان صحرایی روسیه در نزدیکی استپاناکرت جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر