03:28 13 آوریل 2021
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
  • نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال
ایرکوتسک
© Sputnik / Kirill Shipitsin
نقش و نگار زمستانی بر دریاچه بایکال.

دریاچه بایکال در میان تارهای یخ و برف گرفتار شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از دریاچه بایکال در زمستان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر