04:20 26 ژانویه 2021
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
 • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ
© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub
مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.

یک ساکن مسقط عمان در خانه خود 480 گربه و 12 سگ نگهداری می کند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از دوستان چهارپای مریم البلوشی، یک شهروند عمانی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر