23:37 23 سپتامبر 2021
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • پلیس در مقابل معترضین در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در میدان جمهوری ایروان
 • شرکت کنندگان در تظاهرات در یکی از سالن های ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان
© Sputnik / Iliya Pitalev
شرکت کنندگان در تظاهرات در ورودی ساختمان پارلمان ارمنستان در ایروان

تصاویری از تظاهرات در ارمنستان و اشغال ساختمان پارلمان توسط معترضین را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر