10:04 21 سپتامبر 2021
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
  • پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا
© AP Photo / Wilfredo Lee
پیادمدهای طوفان اتا و بارش های سنگین در فلوریدا.

بارش های سنگین در پی طوفان اتا باعث قطع شدن برق و جاری شدن سیل در خیابان های فلوریدا شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از پیامدهای طوفان «اتا» در فلوریدا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر