14:45 28 ژوئیه 2021
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
الیف پرینچک 3 ساله بعد از نجات از زیر آوارها
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
امدادگران در محل حادثه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
امدادگران در محل حادثه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
امدادگران در محل حادثه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
 • صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
© REUTERS / Serkan Oktar / Istanbul Fire Department
صحنه‌های تکان‌دهنده زمین لرزه ترکیه
الیف پرینچک 3 ساله بعد از نجات از زیر آوارها.

کودکی که بعد از نجات انگشت نجات‌دهنده خود را گرفته است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از پیامدهای زلزله در ازمیر ترکیه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر