02:23 06 دسامبر 2020
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
  • کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری
© AFP 2020 / Samuel Corum/Getty Images
کاخ سفید تحت محافظت شدید در روز انتخابات ریاست جمهوری.

در روز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از پوشش‌های حفاظتی محکم در نزدیکی کاخ سفید استفاده می شود.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از مراحل نصب پوشش های حفاظتی در نزدیکی کاخ سفید جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر