20:21 13 آوریل 2021
 • نمایی از فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • هواپیما در مقابل ساختمان جدید فرودگاه بین المللی برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
 • فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان
© REUTERS / Hannibal Hanschke
نمایی از فرودگاه بین المللی جدید برلین-بریندنبورگ در آلمان

تصاویری از فرودگاه برلین-براندنبورگ که برای افتتاح آن ۳۰ سال منتظر بودند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر