02:09 06 دسامبر 2020
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس، مفید ابو شالوا از عربستان
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،جامی اسپنسلی
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،فابیو سارتوری
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،گالیک هوآرائو از اندونزی
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،لونگ سای وانگ از تایوان
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،رینانته مارتینز
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،کریستیان بروکس
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،دیگبی روجرز از بریتانیا
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،راید آماری ازکلورادو
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،داوید لاین از بریتانیا
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،پیتر اور از بریتانیا
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،سارا جازبار
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،کریس رویجتر از نیدرلند
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،ریاض حمزه از عربستان
 • مسابقه عکاسی «لومینار باگ» 
عکاس،لی فراست
مسابقه عکاسی «لومینار باگ»
عکاس، مفید ابو شالوا از عربستان.

برندگان مسابقه عکاسی «لومینار باگ-2020» اعلام شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از مسابقه عکاسی  حشرات -2020 جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر