00:03 22 ژوئن 2021
 • مهمانداران هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • خلبان هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • مهمانداران هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • خلبان هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
 • هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
مهمانداران هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شرکت هوایی آلروس پس از فرود در فرودگاه تالماچوا در نوسیبیرسک

تصاویری از آخرین پرواز مسافربری هواپیمای توپولوف ۱۵۴ روسی را در گالری عکس اسپوتنیک ببنید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر