21:06 13 آوریل 2021
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای دهندگان در صف رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای دهندگان در صف رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای دهندگان در صف رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
  • رای دهندگان در صف رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک
© Sputnik / Yuki Iwamura
رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیویورک

تصاویری از رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر