05:45 14 آوریل 2021
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
  • مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی
© Sputnik / Maksim Bogodvid
مسجد« چالی یار»به سبک هایتک در نابرژنی چلنی.

در نابرژنی چلنی روسیه، مسجدی به سبک هایتک ساخته شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از مسجدی به سبک هایتک در نابرژنی چلنی روسیه جلب می‌کنیم که چندی پیش افتتاح شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر