06:52 24 نوامبر 2020
  • رانش زمین در استان کوانگ تری ویتنام
  • ساکنان محلی پس از رانش زمین در استان کوانگ تری، ویتنام
  • جاده ای که در اثر رانش زمین در استان کوانگ تری ویتنام تخریب شده است
  • سربازان در حال حمل جسدی پیدا شده در محل رانش زمین در استان کوآنگ‌تری
  • رانش زمین در استان کوانگ تری
  •  یکی از ساکنین محلی در حال حمل کمک های بشردوستانه صلیب سرخ
  • نظامیان در جستجوی افراد مفقود شده در اثر رانش لغزش
  • ساکنین محلی در حال حمل کمک های بشردوستانه صلیب سرخ
  • رانش زمین در استان کوانگ تری
© REUTERS / Yen Duong / IFRC
رانش زمین در استان کوانگ تری ویتنام

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از رانش زمین در ویتنام در پی بارندگی‌های شدید در این کشور، جلب می‌نماید.

اسپوتنیک - طی دو هفته اخیر در پی بارندگی‌های شدید، وقوع سیل و رانش زمین در ویتنام 64 تن جان خود را از دست دادند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر