• رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
  • رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ در ایران
© AFP 2021 / Iranian Army office
رزمایش پدافند هوایی "مدافعان آسمان ولایت ۹۹" در ایران

آلبوم عکس امروز اسپوتنیک به رزمایش پدافند هوایی "مدافعان آسمان ولایت ۹۹" در ایران اختصاص دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر