• بازیکنان تیم فوتبال زنان در مسابقات تیمی در روستای ساحل الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • بازیکنان تیم فوتبال زنان در مسابقات تیمی در روستای ساحل الجزیره
 • دروازه بان تیم فوتبال زنان در الجزیره
 • بازیکن تیم فوتبال زنان در الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • دروازه بان تیم فوتبال زنان در الجزیره
 • تماشاچیان مسابقات فوتبال زنان در روستای ساحل در الجزیره
 • خوشحالی تیم فوتبال زنان در الجزیره
© REUTERS / Ramzi Boudina
بازیکنان تیم فوتبال زنان در مسابقات تیمی در روستای ساحل الجزیره

زنان در دهکده ای در الجزایر فوتبال بازی می کنند و از طرفداران مسابقات فوتبال هستند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر