20:01 17 آوریل 2021
  • دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجویان افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجویان افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجویان افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجویان افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
  • دانشجویان افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری
دانشجوی افسری آموزشکده پیاده نظام هوایی ژنرال مارگلوف در حال تمرین سوارکاری

تصاویری از دانشجویان زیبای افسری در کلاس های آموزشی سوارکاری را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر