04:33 24 اکتبر 2020
  • ناو موشک انداز کوچک اوگلیچ برای شرکت در رزمایش شناورهای خزر به عنوان بخشی از بررسی نهایی سال 2020 وارد دریا می‌شود
  • ورود کشتی گشتی داغستان برای شرکت در رزمایش شناورهای خزر
  • ورود ناو موشک انداز کوچک اوگلیچ برای شرکت در رزمایش به دریای خزر
  • ورود ناو موشک انداز کوچک گراد سیویاژسک و قایق موشک انداز استوپینتس برای شرکت در رزمایش به دریای خزر
  • ناو موشک انداز کوچک اوگلیچ
  • توپ اتوماتیک ضدهوایی کشتی گشتی داغستان
  • اعضای خدمه کشتی گشتی داغستان
  • ورود ناو موشک انداز کوچک اوگلیچ برای شرکت در رزمایش به دریای خزر
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
ناو موشک انداز کوچک "اوگلیچ" برای شرکت در رزمایش شناورهای خزر به عنوان بخشی از بررسی نهایی سال 2020 وارد دریا می‌شود

توجه شما را به تصاویری از رزمایش‌های روسیه در دریای خزر جلب می‌نماییم.

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از رزمایش‌ برگزار شده فدراسیون روسیه در دریای خزر جلب می‌نماید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر