01:47 27 اکتبر 2020
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
 • راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
راحتی و آزادی: نمایشگاه خانه های بر روی چرخ در تهران

نمایشگاه کمپرها در کاخ نیاوران تهران با حضور بیش از ۱۰۰ کمپر ون برگذار شد.

اسپوتنیک چکیده ای از تصاویر مربوط به نمایشگاه خانه های متحرک را برای مخاطبین خود جمع آوری کرده و به شما تقدیم می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر