14:20 31 اکتبر 2020
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
 • نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا
© Sputnik / Shiva Abshenas
نمایشگاه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا.

در این موزه بیش از ۲۰ ارگان از دستگاه های نظامی و غیر نظامی نظیر نیرو های مسلح، سپاه، ارتش، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی حضور دارند

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از موزه دفاع مقدس ایران در شرایط کرونا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر