10:18 26 اکتبر 2020
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
 • نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت - تهران

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در تهران افتتاح شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر