20:47 20 ژانویه 2021
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
 • تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی
© Sputnik / Viktor Tolochko
تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی.

تمرینات نظامی «برادری اسلاوی -2020» در پسکوف روسیه و برست بلاروسی برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به صحنه‌هایی از تمرینات نظامی روسیه و بلاروسی جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر