00:00 17 اکتبر 2021
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
ایتالیا
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
ولس شمالی
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
اسپانیا
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
تایوان
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
پرتغال
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
منورکا، مدیترانه
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
اسرائیل
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
کلمبیا
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
آریزونا
  • بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
مونتانا
بهترین جا برای تماشای درخشش ستاره‌ها
ایتالیا.

دوستداران آسمان به نظاره درخشش ستاره‌ها می نشینند.

در گالری امروز، توجه شما را به زیباترین عکس‌ها از شبهای پرستاره جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر