01:45 17 اکتبر 2021
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
  • مزارع برنج پلکانی ویتنام
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
مزارع برنج پلکانی ویتنام.

مزارع پلکانی کشت برنج یکی از جاذبه‌های گردشگری در ویتنام است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مزارع برنج پلکانی در ویتنام جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر