01:01 20 اکتبر 2020
 • کلکسیون مد شوروی1968 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1968 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1964 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1970 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1966 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1964 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1966 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1971 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1964 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1968 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1972 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
 • کلکسیون مد شوروی1965 پاییز - زمستان
© Sputnik / Alexander Makarov
کلکسیون مد شوروی1968 پاییز - زمستان.

بانوان شوروی طی سالهای 1980-1950 از چه نوع مدی پیروی می کردند.

درگالری امروز، توجه شما را به جالب ترین مدهای زمان شوروی طی سه دهه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر