19:34 24 نوامبر 2020
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
  • الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn
© REUTERS / Belgian Royal Palace/Bas Bogaerts
الیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین در اردوگاه نظامی Elsenborn

تصاویری از لیزابت شاهزاده بلژیک در حال تمرین های نظامی را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر