06:04 22 سپتامبر 2021
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات 
رستوران «درخت امید» پکن
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات 
رستوران «درخت امید» پکن
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات 
رستوران «درخت امید» پکن
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات 
رستوران «درخت امید» پکن
  • گوشت ساخت چین از سبزیجات 
رستوران «درخت امید» پکن
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
گوشت ساخت چین از سبزیجات.

در رستوران «Hope Tree» درخت امید، کوفته های گوشتی از سبزیجات سرو می‌شود.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین مواد گوشتی ساخت چین از سبزیجات جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر