12:42 21 ژانویه 2021
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
 • نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان
© REUTERS / West Asia News Agency
نظامیان ارتش ایران در رزمایش سالانه ذوالقدر ۹۹ در دریای عمان

رزمایش های نظامی ارتش ایران در دریای عمان را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر