13:50 04 دسامبر 2020
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
زندان ایزالکو
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
زندان ایزالکو
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
 Quezaltepequeزندان
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
 Quezaltepequeزندان
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
 Quezaltepequeزندان
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
زندان ایزالکو
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
زندان ایزالکو
  • وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
 Quezaltepequeزندان
© REUTERS / Jose Cabezas
وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟
زندان ایزالکو.

وقتی جا نیست، در زندان‌های السالوادور چه می‌گذرد؟

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از زندان السالوادور جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر