10:31 25 سپتامبر 2020
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
  • پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید
پروژه ایستگاه مترو «کلنویی بولوار» در مسکو از معمار برجسته زها حدید

ایستگاه مترو با طراحی خارق العاده معمار برجسته زها حدید در مسکو ساخته شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر