08:19 22 سپتامبر 2021
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
چین
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
فرانسه
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
روسیه
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
اسرائیل
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
بروکسل
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
اسرائیل
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
فرانسه
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
پراگ
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
اردن
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
روسیه
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
چین
 • گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
اسرائیل
© AFP 2021 / STR
گشایش مدارس جهان با ماسک، ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن
چین.

امسال ماسک و ماده ضدعفونی و تعیین دمای بدن از واجبات شروع فصل آموزشی در مدارس جهان شده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مراسم اول سپتامبر و آغاز کار مدارس جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر