00:18 28 سپتامبر 2020
 • جنگنده های میگ ۲۹ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدید کننده در حال تماشای اسلحه اتومات آ ک ۳۰۸ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • توپ ضد تانک پیاده نظام «اسپروت اس دی» در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • جنگنده های میگ ۲۹ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • خودرو زرهی « تیگر» در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بالگرد ضربتی «کا ۵۲» آلیگاتور در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • اسلحه توپخانه ای خودرو ۲ سی ۳۴ «خوستا» در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بالگردهای ضربتی می ۲۸ ان «شکارچی شب» در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدیدکنندگان از تانک تی ۳۴ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • نظامیان در حال خروج از بالگرد می ۸ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • ماشین های نظامی بی ام دی ۴ ام در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدید کنندگان در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • نمایش گروه خلبانان « پرواز اول» با هواپیماهای یاک ۵۲و هواپیمای Piper PA-23250 در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • تانک تی ۱۵ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بالگرد ضربتی کا ۵۲ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • مجموعه موشکی ضد تانک گرمس در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • نظامیان در قایق نظامی در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدید کنندگان در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • جنگنده میگ ۲۹ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدید کنندگان در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • نمایش گروه خلبانان « پرواز اول» با هواپیماهای یاک ۵۲و هواپیمای Piper PA-23250 در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
 • بازدید کنندگان در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰
© Sputnik / Aleksander Vilf
جنگنده های میگ ۲۹ در نمایشگاه بین المللی فناوری نظامی آرمیا ۲۰۲۰

بهترین تصاویر نمایشگاه بین المللی نظامی «آرمیا ۲۰۲۰» روسیه را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر