18:41 26 سپتامبر 2020
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
جنگنده های سو-30 اس ام و سو-35 اس
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
بالگرد می -26
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
هنرنمایی گروه «اولین پرواز» با هواپیماهای یاک-52 و پایپر - آر آ 23250
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
جنگنده سو-35 اس
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان
جنگنده های میگ -29
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان
جنگنده های میگ -29
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
هنرنمایی گروه «اولین پرواز» با هواپیماهای یاک-52 و پایپر - آر آ 23250
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
بمب افکن تو-95
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
بالگرد می -28 ان
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
بازدیدکنندگان نمایشگاه
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
جنگنده میگ-29
 • پرواز پرندگان آهنین در آسمان 
بازدیدکنندگان نمایشگاه
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
پرواز پرندگان آهنین در آسمان
جنگنده های سو-30 اس ام و سو-35 اس.

در قالب نمایشگاه «آرمیا-2020» روسیه، هواپیماها خودنمایی کردند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از پرواز پرندگان آهنین در آسمان نمایشگاه «آرمیا -202» جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر