02:57 20 سپتامبر 2020
 • نظامیان نیروهای مسلح بلاروس در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان نیروهای مسلح ازبکستان در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • تانک تی ـ 72 تیم نظامیان قزاقستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • تماشاگران در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • یکی از تماشاگران چینی در رقابت های تانک ها در چارچوب 6 ـ مین دور بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • تانک تی ـ 72 تیم نظامیان ازبکستان در رقابت های تانک ها در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان نیروهای مسلح بلاروس در رقابت های تیمی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان نیروهای مسلح روسیه در رقابت ها در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نوازندگان در مراسم افتتاحیه رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
 • نظامیان موزامبیک در رقابت های غواصان در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
نظامیان نیروهای مسلح بلاروس در رقابت ها در رشته عملیات شناسایی در چهارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان

آلبوم عکس امروز اسپوتنیک به رقابت های انجام شده در چارچوب بازی های بین المللی ارتش های جهان اختصاص دارد که در روسیه برگزار می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر