03:33 04 دسامبر 2020
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامی خارجی
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامیان نیروهای مسلح ایران
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامیان نیروهای مسلح چین
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
بالگرد می 28 ان
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
تفنگ کالاشنیکوف
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
خودروی زرهی «تایفون»
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامیان نیروهای مسلح چین
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
سیستم پدافند موشکی«آنتی -4000» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامیان روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه 
نظامیان قزاقستان
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
© Sputnik / Kirill Kallinikov
نمایشگاه بین‌المللی نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه
.

نمایشگاه نظامی-فنی«آرمیا-2020» روسیه روز 23 ماه اوت در حومه مسکو افتتاح شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب‌ترین عکس‌ها از نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا2020» روسیه در حومه مسکو جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر