03:28 04 دسامبر 2020
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
  • غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی
© AFP 2020 / Manan Vatsyayana
غذاهای مینیاتوری نگوین تی ها آن هنرمند 28 ساله ویتنامی .

نگوین تی ها آن، هنرمند 28 ساله ویتنامی به خلق غذاهای مینیاتوری دست زده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از غذاهای مینیاتوری هنرمند ویتنامی جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر