02:07 20 سپتامبر 2020
 • پایین ترین نقطه آمریکای شمالی در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • دماسنج در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • نشان هشدار برای گرمای بیش از اندازه در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • دختری با کیسه یخ روی سرش در دره مرگ واقع در کالیفرنیای آمریکا
 • توریست ها در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 •  پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 •  مردی در حال سرخ کردن تخم مرغ روی آسفالت پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • دختری در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • توریست ها در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • توریستی در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
 • توریست ها در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا
© REUTERS / David Becker
پایین ترین نقطه آمریکای شمالی در پارک ملی «دره مرگ» ، کالیفرنیا، آمریکا

رکورد بی سابقه گرما در دره مرگ به ثبت رسید. در گالری عکس اسپوتنیک تصاویر گرمای بی سابقه را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر