03:14 04 دسامبر 2020
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگ 74 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای74 ،65 و 64 و70 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای74 و 64 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای70 و 64 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگ 64 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای74 ،65 و 64 و70 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای 64 و70 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای74 ،65 و 64 و70 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای 64 ساله
  • مادربزرگ‌های فریبنده چینی 
مادربزرگهای74 ،65 و 64 و70 ساله
© REUTERS / Tingshu Wang
مادربزرگ‌های فریبنده چینی
مادربزرگ 74 ساله.

مادربزرگ‌ها در شوی مد «گلاما پکن2020» شرکت کردند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از شوی مد « گلاما پکن 2020» جلب می کنیم که مادربزرگ‌های فریبنده چین در آن شرکت داشتند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر