02:12 03 دسامبر 2020
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
  • ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک
© AP Photo / Vincent Yu
ماسک‌های مد روز هنگ‌کنگی
طراح ادموند کوک.

بسیاری از طراح‌های مد به طراحی ماسک نیز روی آورده‌اند و ماسک های فشن و جالبی را به بازار عرضه کرده‌اند.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از ماسک‌های هنگ‌کنگی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر