05:12 20 اکتبر 2020
 • قارچ اتمی پس از بمباران ناکازاکی
 • نمایی از هیروشیمای ویران پس از بمباران اتمی
 • قربانیان بمباران اتمی هیروشیما
 • خرابی های پس از بمباران اتمی هیروشیما
 • کلیسای ویران در هیروشیما
 • زنی با کودکش پس از بمباران ناکازاکی
 • خبرنگار در مقابل سینمای ویران در هیروشیما
 • ابر دود پس از بمباران هیروشیما
 • خلبانان آمریکایی که در بمباران هیروشیما و ناکازاکی حضور داشتند
 • ناکازاکی ویران پس از بمباران اتمی
 • نمایی از هیروشیما قبل از بمباران، سال ۱۹۴۵
 • مجروحان پس از بمباران هیروشیما
 • ابر اتمی در آسمان ناکازاکی
 • قربانی بمباران اتمی هیروشیما
 • نظامیان آمریکایی در خیابان های هیروشیما پس از بمباران اتمی
 • دروازه توری در هیروشیما
© AP Photo
قارچ اتمی پس از بمباران ناکازاکی

بمباران هیروشیما و ناکازاکی: دردی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.


مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر