03:09 14 آوریل 2021
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
  • خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار
© Sputnik
خیابان های بیروت پس از وقوع انفجار

تصاویری از وضعیت شهر بیروت و خیابان های در شعاع انفجار که چه خساراتی به بار آورده است.

موضوع:
انفجار در بیروت (50)

مرتبط:

تلفات انفجار بیروت
دست های پنهان اسرائیل در فاجعه بیروت
واکنش کاربران ایرانی به انفجارهای بیروت + ویدئو
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر