10:56 02 دسامبر 2020
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 1965 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 1958 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 2016 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی در صف مقبره لنین، سال 1965 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های ژاپنی، سال 1966 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی در کنار فواره 4 فصل مسکو، سال 2016 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی در میدان سرخ مسکو، سال 1969 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های نیدرلندی، سال 1966 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجیی، سال 2016 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های ایرانی، سال 1984میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های دانمارکی، سال 1964 میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 2020میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 2020میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های افغانی، سال 1983میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 2020میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های اسکاتلند، سال 1980میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 1976میلادی
 • گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 1969میلادی
© Sputnik / Miroslav Murazov
گردشگری رمانتیک شوروی و امروز
توریست‌های خارجی، سال 1965 میلادی.

توریست‌های خارجی در شوروی به چه جاذبه‌های گردشگری توجه می کردند؟

در گالری امروز توجه شما را به رازورمز گردشگری در دوران شوروی و روسیه امروز به روایت تصویر جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر