07:02 21 ژانویه 2021
 • عکسی از اندری اسمالنیکوف برنده بخش «پروژه عکاسی» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از فئودور لاشکوف برنده بخش «آرشیو زنده» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از آندری اشپاتاک برنده بخش «جهان زیر آب» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از آلکسی رومانوف برنده بخش «روسیه چند وجهی» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از آلگ پرشین برنده بخش «حیوانات وحشی» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از میخاییل جاپاریدزه برنده بخش «روسیه از چشم انداز پرنده» در مسابقه عکاسی بهترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی ازیوگنی گتسف برنده بخش «عکس با گوشی همراه » در مسابقه عکاسی بهترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی ازآندری کوزنتسوف برنده بخش «جهان ماکرو» در مسابقه عکاسی بهترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از الکسی لواشکین برنده بخش «این حیوانات بامزه» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از الکسی وارون برنده بخش «انرژی آب روسیه» در مسابقه عکاسی بهترین کشور ۲۰۲۰
 • عکسی از ماکسیم پرتنوف برنده بخش «منظره» در مسابقه عکاسی بهترین کشور ۲۰۲۰
عکسی از اندری اسمالنیکوف برنده بخش «پروژه عکاسی» در مسابقه عکاسی زیباترین کشور ۲۰۲۰

عکس های برتر در مسابقه «زیباترین کشور» را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر